Lantmäteriets

  • Söktips

    Visste du att du kan göra din sökning mer effektiv genom att avgränsa vilka typer av resultat du vill se, när sidan eller dokumentet senast ändrades och/eller vilken kategori du vill se? Du hittar dessa kontroller till vänster om sökresultaten.

Välkommen till SACCESS

Saccess hjälper dig att studera förändringar i det svenska landskapet och miljön under drygt tre decennier.

Produkterna är kostnadsfria tack vare särskilda statliga anslag samt samverkan mellan följande intressenter: